Κλεισθένης Ι

Ολυμπία Αναστασοπούλου
Γιώργος Μαυρωτάς
Το Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Σπύρος Δανέλλης
Ινστιτούτο Π² - Πρόοδος στην Πράξη
Γιώργος Μαυρωτάς