Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Το Ποτάμι
Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Τομέας Άμυνας
Γιώργος Κακλίκης
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Το Ποτάμι
Σταύρος Θεοδωράκης
Το Ποτάμι
Παντελής Οικονόμου
Το Ποτάμι
12