αυτοδιοικητικές εκλογές

Γιώργος Μαυρωτάς
Νίκος Νυφούδης
Το Ποτάμι Τρικάλων
Κατερίνα Μπακογιάννη
Νίκος Νυφούδης
Ολυμπία Αναστασοπούλου
Guest Αρθρογράφος
Ποτάμι
Νίκος Νυφούδης
Λίνα Παπαδάκη