3ο Συνέδριο

Νίκος Μηλαπίδης
Guest Αρθρογράφος
Σύνεδρος
Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Αρίστος Δοξιάδης
Σύνεδρος
Γιάννης Παπανικολάου
Νίκος Αλιβιζάτος