3ο Συνέδριο

Κωνσταντίνος Καλοφωλιάς
Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Σταύρος Μ. Θεοδωράκης
Σύνεδρος
Όλγα Δούρου
Κυριάκος Καραγιώργης
Σύνεδρος
Σύνεδρος