11 Φεβρουαρίου, 2018

Παρουσίαση αποτελεσμάτων -3

Αξιολογήστε τον επικεφαλής με βάση τα παραπάνω κριτήρια: Δράση, παρουσία, συνεργασία

διαβάστε επίσης