11 Φεβρουαρίου, 2018

Παρουσίαση αποτελεσμάτων -2

Κοινοβουλευτική ομάδα (Αξιολογήστε την ΚΟ ως σύνολο με βάση τα παραπάνω κριτήρια: Δράση, παρουσία, συνεργασία). Ομοίως για το πολιτικό συμβούλιο

διαβάστε επίσης