29 Οκτωβρίου, 2018

Συνεταιριστική τράπεζα Ηπείρου. Στην φώτο από αριστερά: Βασίλης Τσουκανέλης (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος), Φώτης Ζγουρής, Γιώργος Μαυρωτάς, Κωνσταντίνος Ζωνίδης (πρόεδρος ΔΣ) και Μαρία Μυζήθρα (διευθύνουσα σύμβουλος)

Συνεταιριστική τράπεζα Ηπείρου. Στην φώτο από αριστερά: Βασίλης Τσουκανέλης (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος), Φώτης Ζγουρής, Γιώργος Μαυρωτάς, Κωνσταντίνος Ζωνίδης (πρόεδρος ΔΣ) και Μαρία Μυζήθρα (διευθύνουσα σύμβουλος)

διαβάστε επίσης