12 Μαρτίου, 2016

Νιόβη Παυλίδου

Το Ποτάμι

Είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο των Δικτύων Τηλεπικοινωνιών.
Το ερευνητικό και διδακτικό της έργο δίδεται στη σελίδα: http://newton.ee.auth.gr/pavlidou/
Υποστήριξε ενεργά τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος ΑΠΘ και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

διαβάστε επίσης