6 Ιουνίου, 2017

Τοποθετήσου: Έρευνα στάσεων για το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας

Ποτάμι

Η ανάπτυξη δεν είναι συγκεκριμένη, αλλά έχει εναλλακτικές. Πολλές από τις εναλλακτικές αυτές συσκοτίζονται από τις βιαστικές και γενικόλογες αναφορές των κομμάτων στην αναγκαιότητα της ανάπτυξης. Το Π² έθεσε ορισμένες τέτοιες εναλλακτικές στην κοινή γνώμη στο πλαίσιο μιας έρευνας για τις θέσεις των πολιτών σε ζητήματα ανάπτυξης. Οι τοποθετήσεις τους φανέρωσαν μια απρόσμενη δεκτικότητα του κοινού σε πρακτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτίωναν τους όρους της ανάπτυξης: αδειοδότηση για παράλληλη χρήση γης για γεωργική και τουριστική εκμετάλλευση, ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, επιλεκτική χωροταξική μελέτη χρήσης γης για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, φορολογικά κίνητρα για νέους αγρότες. Σε κάθε περίπτωση, oι εναλλακτικές θα πρέπει να αξιολογηθούν, να συμφωνηθούν και σε επόμενο χρόνο να μετατραπούν σε στόχους προς παρακολούθηση.

Ακολουθούν οι διαφάνειες της παρουσίασης με τη σειρά:
Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13Slide14Slide15
Slide16
Slide17