12 Ιουνίου, 2015

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος σκανδάλου

Κώστας Μπαργιώτας

Ο Υπουργός Υγείας δημοσίευσε το μεσημέρι της Τρίτης (09/06/2015) στη Διαύγεια τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 90168/30-09-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2543/10-10-2013) «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» που επιτρέπει απόρρητες διαπραγματεύσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκου.

Ο Υπουργός έχει χιούμορ. Πολύ πολύ σύντομα, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: Ο Υπουργός διορίζει κυριολεκτικά όποιον θέλει στην επιτροπή διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (παρ. 1 του αρ. 4 της υπ’ αριθμ. 90168/30-09-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2543/10-10-2013), όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 2857/Β’/11-11-13) και ισχύει) και στη συνέχεια η εν λόγω επιτροπή των υπουργικών φίλων διαπραγματεύεται με τις εταιρείες για την τιμή των φαρμάκων. Από χθες, τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών είναι απόρρητα. Δεν δίνονται σε κανέναν.
Ποτέ.
Διαφάνεια, ήθος, προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.
Νέοι καιροί, νέα ήθη.

Δείτε το ΦΕΚ σχετικά με τη «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας
βουλευτής Λάρισας και Υπεύθυνος του τομέα Υγείας

12 Ιουνίου 2015

Σχετικά