22 Οκτωβρίου, 2018

Θέλω ένα σύγχρονο και ανοιχτό Κίνημα

Ποτάμι

Το Ποτάμι, όπως το έχουμε υποσχεθεί, συνεχίζει να αναζητά νέους δρόμους συμμετοχής και αποτελεσματικότητας. Συνεχίζει να καινοτομεί.

Η ΚΟΕΣ προτείνει:

  1. Εκλογή αναπληρωτών σε όλες τις θέσεις ευθύνης: Προέδρου – Γραμματέα – Επικεφαλής Νεολαίας – Περιφερειακού Γραμματέα.
  2. Δυνατότητα συμμετοχής στο Συνέδριο πολιτών που δεν είναι ενταγμένοι οργανωτικά στο Ποτάμι.

Νέοι φίλοι που εγγράφονται απλώς σύνεδροι - και όχι υποχρεωτικά και μέλη του Κινήματος - μαζί με τους εκπροσώπους συνεργαζόμενων κινήσεων και κομμάτων, μπορούν να συμμετέχουν στο συνέδριο με δικαίωμα λόγου και ψήφου στα πολιτικά ζητήματα καθώς και στην εκλογή της ηγεσίας του Κινήματος.

Ανάλογη δυνατότητα συμμετοχής θα δοθεί και σε τοπικά, περιφερειακά και κεντρικά όργανα.

Για την οριστικοποίηση των εισηγήσεων στο Συνέδριο σας καλούμε να απαντήσετε  στα ερωτήματα που ακολουθούν.

[Υπενθυμίζεται ότι είναι η τρίτη και τελευταία ηλεκτρονική διαβούλευση των μελών και των φίλων του Κινήματος. Έχει προηγηθεί η πολιτική έρευνα (τα αποτελέσματα ΕΔΩ) και η έρευνα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (το ερωτηματολόγιο ΕΔΩ)]

Create your own user feedback survey

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πατήστε ΕΔΩ.