ΣΥΡΙΖΑ

Χριστίνα Λαπόρδα
Ηλίας Κυριακόπουλος
Ποτάμι
Γιώργος Δημακόπουλος
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ποτάμι
Ποτάμι
Ανδρέας Αθανασάκης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σταύρος Θεοδωράκης