Νέα Δημοκρατία

Γιάννης Κωνσταντινίδης
Ποτάμι
Ποτάμι
Πάνος Μπιτσαξής
Θανάσης Χειμωνάς
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ποτάμι
Νίκος Μηλαπίδης
Μίλτος Κύρκος
Γιώργος Δημακόπουλος