γραφειοκρατία

Παναγιώτης Καρκατσούλης
Σταύρος Θεοδωράκης
Χριστίνα Ταχιάου
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Γιώργος Δημακόπουλος
Τομέας Επιχειρηματικότητας
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Πάνος Μπιτσαξής
Ποτάμι