εκλογές Σεπτεμβρίου 2015

Ποτάμι
Γιάννα Παναγοπούλου
Σπύρος Δανέλλης
Ποτάμι
Ποτάμι
Ποτάμι
Ποτάμι
Ποτάμι
Κώστας Μπαργιώτας
Παναγιώτη Γρηγορόπουλου