27 Ιουνίου, 2018

Τα κοινοβούλια ενώνουν δυνάμεις για τη χρηστή διακυβέρνηση και την ακεραιότητα στον αθλητισμό

Γιώργος Μαυρωτάς

Κατά τη διάρκεια του Γ’ μέρους της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο ο Γιώργος Μαυρωτάς προέδρευσε στη συνεδρίαση της Υπο-επιτροπής για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό με θέμα συζήτησης την ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της ομάδας δράσης (κοινοβουλευτικοί, εκπρόσωποι FIFA, ΔΟΕ, μέλη Ευρωκοινοβουλίου, εκπρόσωποι αθλητών κλπ) για τη δημιουργία της Διακοινοβουλευτικής Συμμαχίας για τη χρηστή Διακυβέρνηση και την Ακεραιότητα στον Αθλητισμό σε συνέχεια σχετικού ψηφίσματος της Ολομέλειας τον περασμένο Ιανουάριο.

Σκοπός της Διακοινοβουλευτικής Συμμαχίας είναι ο συντονισμός της δράσης, η συνεργασία, η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που έχουν να κάνουν με νομοθετικές ρυθμίσεις, εκστρατείες ενημέρωσης, σχετικές κυρώσεις συμβάσεων που αναφέρονται σε θέματα διακυβέρνησης και δεοντολογίας στον αθλητισμό.

Στη συζήτηση ακούστηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων των κοινοβουλίων αλλά και των αθλητικών φορέων. Κοινός τόπος ήταν η ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης που είχε την πρωτοβουλία, ο οποίος θα επεκταθεί παγκοσμίως. Η αυτονομία του αθλητικού κινήματος δεν θα θιγεί, καθότι σκοπός είναι να αναζητηθούν κοινά αποδεκτοί τρόποι προστασίας από φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης, στοιχηματικής χειραγώγησης αγώνων, διακρίσεων στην άθληση και γενικά αλλοίωσης των αξιών του αθλητισμού.

Η Διακοινοβουλευτική Συμμαχία θα είναι ένας φορέας που θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σε σχετικά θέματα, αλλά το κυριότερο, στη νομοπαρασκευή σχετικά με τέτοια ζητήματα, καθότι η συνεργασία των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωκοινοβουλίου και άλλων φορέων μπορεί να επεκτείνει τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές και να δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο δράσης προωθώντας τις αξίες του αθλητισμού και πολεμώντας τις παρενέργειες που δημιουργούνται.