3 Μάι, 2019

Στις ευρωπαϊκές εκλογές οι πολίτες ψηφίζουν για την Αναγέννηση της Ευρώπης

Γιώργος Κορκόβελος

Ο υποψήφιος ευρωβούλευτης με το Ποτάμι, Γιώργος Κορκόβελος, με αφορμή την περιοδεία του Ποταμιού στη Σύρο

Η ανάπτυξη και η ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Σύρου και των νησιών του Νοτίου Αιγαίου είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα σημαντικά θέματα που διακυβεύονται στις ευρωεκλογές του Μαΐου. 80% της νομοθεσίας που συναποφασίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρεάζει τη καθημερινότητα του πολίτη. Η ελληνική αντιπροσωπία πρέπει να έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση και να ενισχύσει την θέση της χώρας μας στα θέματα που αφορούν την νησιωτικότητα και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά.

Η λίστα αυτών των θεμάτων είναι μεγάλη και ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις. Αφορούν ενδεικτικά: την οικονομία της ευρωζώνης με θέματα φορολογικής εναρμόνισης που σχετίζονται με την νησιωτικότητα και τη σύνδεση με το φορολογικό καθεστώς, το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων και την πρόσβαση στα επενδυτικά ταμεία. Χρειάζονται νέα εργαλεία στήριξης επενδύσεων στην περιφέρεια για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Ένα παράδειγμα άφορά την ολοκλήρωση της τραπεζικής Ένωσης με την θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής εγγύησης των καταθέσεων (100.000 ευρώ).Οι περιφέρειες πρέπει να είναι ανθεκτικές στην παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική πρόοδο για να αναχαιτίσουν την φυγή των νέων προς τις ανεπτυγμένες χώρες του βορρά. Η νησιωτική περιφέρεια του Αιγαίου χρειάζεται ‘περισσότερη Ευρώπη’ για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Τους επόμενους μήνες θα ληφθούν επίσης αποφάσεις σχετικά με την πολιτική των μεταφορών και τη σύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τη διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα, ενώ ψηλά στην ατζέντα θα είναι τα θέματα ενεργειακής πολιτικής όπως η ενεργειακή αυτοτέλεια και ο ανεφοδιασμός των νησιών, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ακόμη, η διαχείριση του μεταναστευτικού και η κοινή πολιτική Ασύλου, η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι θέματα που αφορούν άμεσα τα νησιά του Αιγαίου. Είναι σημαντική η πρόσφατη πολιτική συμφωνία για στελέχωση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με 10.000 μόνιμους συνοριοφύλακες. Όμως η αναμόρφωση του κανονισμού του Δουβλίνου με μέτρα καταμερισμού των αιτούντων άσυλο,μέτρα επανεσδοχής και επιστροφής παραμένει μπλοκαρισμένη. Παράλληλα, ο νέος Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2021 – 2027,του οποίου η στρατηγική και προτεραιότητες θα οριστικοποιηθούν στο τέλος του 2019, θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές για αναπτυξιακά προγράμματα. Σε αυτό το πλαίσιο το θέμα της νησιωτικότητας θα πρέπει να μπει σαφώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υιοθετηθούν κανονισμοί με ευνοϊκές διατάξεις για τα νησιά.

Το ίδιο όσον αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που επίσης θα είναι σύντομα σε διαπραγμάτευση. Εκτός από τις παρεμβάσεις των διαθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής που θα έχουνπροϋπολογισμόαυξημένοπερίπου κατά 10% για την Ελλάδα,αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά το πρόγραμμα ‘Ευρωπαϊκός ορίζοντας‘ με προϋπολογισμό 100 δισεκατομμύρια ευρώ για έρευνα και καινοτομία.

Η ΕυρωπαϊκήΈνωσηπαράγειπολιτικέςκαι νομοθετεί με τις υψηλότερές προδιαγραφές παγκόσμια. Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα,ώστε να εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής για τους πολίτες της. Θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος,την κοινή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την προστασία των καταναλωτών, τις πολιτικές ανταγωνισμού, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης,τους κανόνες σεβασμού του κράτους δικαίου, της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών,αφορούν την καθημερινότητα τη πολίτη και προστατεύουν θεμελιώδη δικαιώματα.Χρειάζεται όμως σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή. Χρειάζεται ικανή, κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Δυστυχώς στην Ελλάδα η εφαρμογή των κανόνων και των μεταρρυθμίσεων βρίσκει εμπόδιο στην γραφειοκρατία,τον κρατισμό και το πελατειακό κράτος που έθρεψαν όλα τα κόμματα εξουσίας μέχρι τώρα. Ενδεικτικά, η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικών κανόνων και της κυκλικής οικονομίας θα μπορούσε να επιφέρει στην χώρα μας οφέλη μέχρι και 2 δισεκατομμύρια εύρω από δαπάνες για υγεία και κόστος για το περιβάλλον. Και όμως η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να πληρώνει πρόστιμα για την μη εφαρμογή των.

Και όμως αυτά τα θέματα αυτά δεν είναι στην ατζέντα των συζητήσεων για τις ευρωεκλογές, οι οποίες μονοπωλούνται από εθνικά, μικροπολιτικά θέματα και τα ‘κοσμικά’ της συμμετοχής επώνυμων σταρ.

Η Σύρος έχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιηθούν‘έξυπνα’ με τα εργαλεία και τους πόρους της Ευρώπης για να γίνει πόλος έλξης για τουρίστες, επιχειρηματίες και επενδυτές. Διοικητικό κέντρο και συγκοινωνιακός κόμβος των Κυκλάδων, διαθέτει σημαντικές βασικές υποδομές,πανεπιστημιακές σχολές,νοσοκομείο, αξιόλογη πολιτιστική κληρονομιά, φυσικό πλούτο και ναυπηγεία εξαιρετικής σημασίας με στρατηγική θέση στον χώρο του Αιγαίου που μπορούν να παίξουν σημαντικό το ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Πιο σημαντικό ακόμα οι εργαζόμενοι σήμερα στο Νεώριο εμπιστεύονται την υγιή επιχειρηματικότητα και συνειδητά αποδοκιμάζουν τους ανίκανους πολιτικούς, κρατικοδίαιτους ‘‘επενδυτές’’ και κομματικούς συνδικαλιστές.Μια ελπίδα για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό μοντέλο στην Ελλάδα.

Το Ποτάμι έχει ένα καθαρά ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αποδεσμευμένο από εθνικιστικές αγκυλώσεις και ιδεοληψίες ενάντια στο φιλελεύθερο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι Αγωνίζεται με μετριοπαθή και συναινετικό λόγο πάνω σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την οικοδόμηση μιας Ομοσπονδιακής Ευρώπης. Έχει συνταχθεί με τις 27 προτάσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την μετεξέλιξη της Ευρώπης-το πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση. Ενδεικτικά να αναφέρω τις προτάσεις για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανεργίας, ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,την απαγόρευση εγκατάστασης στη Ευρώπη εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς και φορολογικούς κανόνες, την ίδρυση Ευρωπαϊκής Κλιματικής Τράπεζας, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ίδρυσηΕυρωπαϊκούΣυμβουλίουΑσφαλείας, την ενίσχυση της ζώνης Σέγκεν με μέλη που εφαρμόζουν τον ενιαίο έλεγχο συνόρων και την ενιαία πολιτική Ασύλου.

Χρειάζεται να δυναμώσει η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η νέα δυναμική που δημιουργείται με τις προτάσεις Μακρόν, έξω από τα λαϊκιστικά, παραδοσιακά κόμματα, δημιουργεί αισιοδοξία.Οι πολίτες πρέπει να πάνε να ψηφίσουν και να ενισχύσουν την νέα κεντρώα πολιτική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια Ευρωπαϊκή Αναγέννηση. Το Ποτάμι πρέπει να έχει πάλι δυναμική παρουσία στην Ευρωβουλή.

*Ο Γιώργος Κορκόβελος είναι διδάκτωρ Οικονομικών, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι.

Πηγή: Cyclades 24