11 Απριλίου, 2014

Στις 15 Ιουνίου ιδρυτικό συνέδριο

Ποτάμι

Η συνέντευξη του Σταύρου Θεοδωράκη στο Νίκο Ευαγγελάτο. Δείτε παρακάτω ολόκληρη τη συνέντευξη.

Α' Μέρος

Β' Μέρος

Γ' Μέρος

Δ' Μέρος

Ε' Μέρος

Ζ' Μέρος

Η' Μέρος