18 Φεβρουαρίου, 2015

Το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής και η Πρόεδρος

Νίκος Μηλαπίδης

Γράφει ο Νίκος Μηλαπίδης

Το αρ. 32 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει τη διαδικασία εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπως την ζήσαμε πρόσφατα.

Δηλαδή, απαιτεί συγκεκριμένες πλειοψηφίες ανά ψηφοφορία και συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες ανάμεσα στις ψηφοφορίες.

Η προηγούμενη Βουλή τήρησε στο ακέραιο τις προβλεπόμενες διατάξεις, συνεπεία των οποίων οδηγηθήκαμε στη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, μετά τις άγονες τρεις πρώτες ψηφοφορίες με υποψήφιο τον κ. Δήμα.

Όπως ρητά προβλέπεται στο αρ. 32 παρ. 4, μετά το πέρας των εκλογών:

«Η Βουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών.»

Η Βουλή συγκροτήθηκε σε σώμα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, όταν και πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των βουλευτών όλων των κομμάτων. Είναι καταφανές ότι το πνεύμα του Συντάγματος που υπαγορεύει «άμεσα» την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν εξυπηρετείται με ευθύνη της νέας Πρόεδρου της Βουλής.

Σήμερα 18 Φεβρουαρίου, βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον της τέταρτης κατά σειρά ψηφοφορίας για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.

Εξυπηρετείται άραγε το πνεύμα του Κανονισμού της Βουλής;

«H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας εγγράφεται σε ειδική ημερήσια διάταξη, της οποίας η ανακοίνωση γίνεται πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη σ’αυτήν ημερομηνία ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.3 του Συντάγματος.»

Η προθεσμία (η οποία τηρήθηκε σε όλες τις εκλογές μέχρι τώρα) είναι απολύτως αναγκαία για να διενεργηθεί διαβούλευση σχετικά με τις υποψηφιότητες για τον ΠτΔ σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ομάδων αλλά και εν ευρεία εννοία να γίνει μια ζύμωση και στην κοινωνία.

Εκλέγεται το πρώτο τη τάξει πολιτειακό όργανο, ο ανώτατος άρχων της χώρας, εξαιτίας της αδυναμίας εκλογής του οποίου, οδηγήθηκε η χώρα σε εκλογές.

Δεν είναι εύλογο να μεσολαβήσει το ικανό και προβλεπόμενο διάστημα διαβούλευσης;
Η Πρόεδρος της Βουλής, προφανώς δεν ασπάζεται ούτε το πνεύμα του κανονισμού της Βουλής αφού ανακοίνωσε τελικώς αργά το απόγευμα της Δευτέρας την ειδική ημερήσια διάταξη για εκλογή ΠτΔ το απόγευμα της Τετάρτης.

Η πρόταση δε της κυβέρνησης έγινε μόλις χθες.

Οι κανονιστικοί ακροβατισμοί υποβιβάζουν τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το Σύνταγμα απαιτεί ευρείες συναινέσεις για την εκλογή του ΠτΔ. Δεν μπορεί να διαμορφώνονται συναινέσεις σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια.

Η περίοδος που διανύουμε είναι εθνικά κρίσιμη από κάθε άποψη. Απαιτεί συναινέσεις και ομοψυχία. Η Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα στην τήρηση των κανονισμών.

Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε απέναντι στους θεσμούς είναι δείκτης προόδου μιας κοινωνίας.

* Ο Νίκος Μηλαπίδης είναι διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και υπεύθυνος του Τομέα Καταπολέμησης Διαφθοράς και Οικονομικού εγκλήματος

18 Φεβρουαρίου 2015, metarithmisi.gr