17 Μαρτίου, 2017

Συνάντηση του Σταύρου Θεοδωράκη με τον Αιγύπτιο πρέσβη

Ποτάμι

Σε φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του ​Π​ρέσβη της Αιγύπτου Φαρίντ Μονίμπ​ ​​μ​ε τον ​ε​πικεφαλής του Ποταμιού​ Σταύρο Θεοδωράκη.​​ Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο πρέσβης επί τιμή Γιώργος Κακλίκης.

Ο Αιγύπτιος ​Π​ρέσβης ζήτησε να ενημερωθεί για την εσωτερική πολιτική κατάσταση της Ελλάδας καθώς και για την πορεία της ​ε​λληνικής οικονομίας. ​​Οι δύο άντρες συζήτησαν και για την εσωτερική π​ολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο ​και αναφέρθηκαν εκτενώς στα θέματα της ​​ασφάλεια​ς​ στην περιοχή ​ της ​ανατολικής Μεσογείου αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο θέμα της ενεργειακής συνεργασίας της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Κύπρο με την επισήμανση ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σημαντικές για την σταθερότητα της περιοχής και τη διατήρηση της ειρήνης.

Τέλος, συζητήθηκε ​η​ προοπτική των επαφών μεταξύ των ​κοινοβουλίων των δύο χωρών και υπογραμμίστηκε η ​α​νάγκη ενθάρρυνσής τους προκειμένου, και σε αυτόν τον τομέα, να υπάρξει ​μεγαλύτερη ​​ προσέγγιση των δύο χωρών.​

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: Θοδωρής Μανωλόπουλος

Σχετικά