9 Φεβρουαρίου, 2018

Συμμετοχή στη Συνέλευση Κοινοβουλευτικών Εκπροσωπήσεων του ΟΟΣΑ & του ΝΑΤΟ στο Παρίσι

Σπύρος Δανέλλης

Στην κοινή Συνέλευση των κοινοβουλευτικών εκπροσωπήσεων του ΟΟΣΑ & του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιείται στην έδρα του ΟΟΣΑ στο Παρίσι συμμετέχει από τις 7 έως τις 9 Φεβρουαρίου, ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης.

Τις εργασίες της Συνέλευσης, που επικεντρώνονται σε οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα, υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης, εποπτεύει, συμμετέχοντας ενεργά και ο Ανχέλ Γκουρία, Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ. Κυρίαρχη είναι η συζήτηση που γίνεται σχετικά με την πολυμέρεια και τη συμμετοχή των κρατών σε οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διχαστικές ανισότητες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Επιμέρους ζητήματα που εξετάζονται, έχουν να κάνουν με:

 Τις φορολογικές προκλήσεις που παρουσιάζει η ψηφιακή οικονομία.
 Το ρόλο του εμπορίου στην Δίκαιη Ανάπτυξη.
 Το μετριασμό του κόστους των κλιματικών αλλαγών, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη.
 Το ρόλο των G20 για την επίτευξη μιας δικαιότερης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Δείτε φωτογραφίες: