29 Οκτωβρίου, 2018

Σήμερα η συντήρηση της μνήμης μπορεί να γίνεται και με άλλους τρόπους και πιο ουσιαστικά

Γιώργος Μαυρωτάς

Για το θέμα των μαθητικών παρελάσεων και τη θέση τους στο σήμερα μίλησε στη HuffPost Greece o Γιώργος Μαυρωτάς, βουλευτής Αττικής με «Το Ποτάμι».

Ποιους σκοπούς- εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, εθνικούς- θεωρείτε ότι εξυπηρετούν οι μαθητικές παρελάσεις; Κατά συνέπεια, πρέπει να εξακολουθήσουν ως έχουν ή να καταργηθούν;

Θεωρώ ότι οι μαθητικές παρελάσεις εξυπηρετούν το σκοπό της συντήρησης της ιστορικής μνήμης. Τις παλαιότερες εποχές ίσως δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι, αλλά νομίζω ότι σήμερα η συντήρηση της μνήμης, που είναι πολύ σημαντική, μπορεί να γίνεται και με άλλους τρόπους πλέον και μάλιστα πιο ουσιαστικά. Νομίζω ότι μπορούν και θα πρέπει να λάβουν άλλη μορφή πιο αποδοτική και πιο ενδιαφέρουσα, κυρίως για τα ίδια τα παιδιά.

Θεωρείτε ότι αποτελεί η πραγματοποίησή τους επιθυμία της πλειονότητας του ελληνικού λαού, ή η συνέχισή τους οφείλεται σε έλλειψη πολιτικής βούλησης;

Η συνέχισή τους οφείλεται στο ότι ως κοινωνία δύσκολα αποδεχόμαστε αλλαγές, είμαστε μια κατά βάση συντηρητική κοινωνία. Λειτουργούμε με την κεκτημένη ταχύτητα. Ίσως θα πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε τις εναλλακτικές μορφές, έτσι ώστε όσοι φοβούνται ότι με την κατάργησή τους θα εκλείψει και η ιστορική μνήμη, να καθησυχαστούν οι φόβοι τους σε ένα πνεύμα διαλόγου και επιχειρημάτων. Νομίζω ότι η συντήρηση της εθνικής μνήμης και η έμπνευση των νέων από ιστορικές καταστάσεις του παρελθόντος μπορεί να γίνει ουσιαστικότερα.

Υπάρχουν εκπαιδευτικές, ενδοσχολικές δράσεις που θα μπορούσαν να τις αντικαταστήσουν, ή να τις συμπληρώσουν, ώστε να τιμώνται οι εθνικές επέτειοι από τους μαθητές με έναν τρόπο ,ίσως, περισσότερο πρόσφορο για τους ίδιους αλλά και την ιστορική/ εθνική μνήμη;

Ναι, θεωρώ ότι οι επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους, μουσεία ή άλλους σχετικούς χώρους, η προβολή σχετικών ταινιών ή ντοκιμαντέρ, η σχετική δραματουργία αλλά και άλλες αλληλεπιδραστικές δράσεις με τους μαθητές θα μπορούσαν να παίξουν πιο εποικοδομητικό ρόλο στη συντήρηση της εθνικής μνήμης και της έμπνευσης των νέων γενιών από ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Ίσως ο συνδυασμός καλλιτεχνικών ή και αθλητικών δραστηριοτήτων με αφορμή τις μέρες μνήμης θα ήταν επίσης ένα σημείο αναφοράς.

* Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι βουλευτής Αττικής και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του «Ποταμιού».

Πηγή: Huffpost Greece