17 Δεκεμβρίου, 2014

Πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των δομών στέγασης των προσφύγων στην Ελλάδα

Μίλτος Κύρκος

Η χρηματοδότηση των δομών στέγασης λήγει στις 31.01.2015 επομένως είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο κενό στη χρηματοδότηση με αποτέλεσμα την αδυναμία της λειτουργίας τους λόγω ελλείψεως χρημάτων.

Με κατεπείγουσα ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μίλτος Κύρκος θέτει το θέμα της χρηματοδότησης των δομών στέγασης των προσφύγων στην Ελλάδα.

Επισημαίνει ότι στην Ελλάδα οι δομές φιλοξενίας προσφύγων δέχονται μεγάλο αριθμό ασυνόδευτων παιδιών. Πριν λίγο καιρό αποφασίστηκε να μεταβιβαστεί η διαχείριση του ERF από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο προστασίας του Πολίτη. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ήδη προβλήματα στις δομές στέγασης λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας στη μεταβίβαση.

Η χρηματοδότηση των δομών στέγασης, τονίζει, λήγει στις 31.01.2015 επομένως είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο κενό στη χρηματοδότηση με αποτέλεσμα την αδυναμία της λειτουργίας τους λόγω ελλείψεως χρημάτων.

Στη συνέχεια ο κ. Κύρκος αναφέρει ότι η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και να ενισχυθεί σημαντικά με βάση τον καθορισμό του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού και της ασφάλειας του, που αποτελεί και βασική αρχή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και επομένως ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι διατιθέμενη να συνομιλήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να βρεθεί μια άμεση λύση σ αυτό το πρόβλημα και αν είναι διατιθέμενη -λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του μεγάλου πια αριθμού των παιδιών προσφύγων- να βρεθεί ένας λιγότερο γραφειοκρατικός τρόπος χορήγησης των απαραίτητων κονδυλίων για την υποστήριξη των δομών στέγασης, προκειμένου να συνεχίσουν, αδιάκοπτα, τη λειτουργία τους.