7 Οκτωβρίου, 2014

Πρέπει να παντρέψουμε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση με τον ρεαλισμό της μετανάστευσης

Γιώργος Μαυρωτάς

Για το μεταναστευτικό χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή υποστήριξη, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο.

* Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής