17 Δεκεμβρίου, 2018

Πολλά τα ερωτηματικά για τον φορητό οπλισμό της Αστυνομίας

Τομέας Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση του Τομέα Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την απώλεια δύο όπλων

Είναι πολύ σοβαρό θέμα η απώλεια των δύο πιστολιών από το Αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων. Γεννιούνται δε πολλά ερωτηματικά ως προς τις διαδικασίες του τρόπου διαχείρισης και φύλαξης του φορητού οπλισμού της Αστυνομίας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι από την διερεύνηση του θέματος σε βάθος θα προκύψουν τα στοιχεία των άμεσα και έμμεσα υπευθύνων του γεγονότος , θα επανεξετασθεί η διαδικασία φύλαξης των όπλων, και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης
προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και όχι μόνο.