4 Μαΐου, 2017

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει …

Ποτάμι

Είναι αλλεργικοί στις επενδύσεις. Και το δείχνουν με όλους τους τρόπους. Το Ελληνικό αποτελεί την πιο κλασική περίπτωση. Στην αρχή δεν ήθελαν την αξιοποίησή του από ιδιώτες. Όταν αναγκάστηκαν να την δεχθούν, άρχισαν να στήνουν εμπόδια κάθε είδους. Αυτή τη φορά, παρότι απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων έκρινε διατηρητέο μόνο ένα κτήριο, η Υπουργός Πολιτισμού ζητά να επανεξεταστούν οι περιπτώσεις άλλων τριών κτηρίων, αποδεχόμενη ενστάσεις της «Επιτροπής Αγώνα» για το Ελληνικό. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον ξέρουν καλύτερα από τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων...

Μια παροιμία λέει «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει». Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προτιμούν να ρημάζει ένα από τα πιο περιζήτητα μέρη της Ελλάδας, αντί να προχωρήσει η επένδυση και να πιάσουν δουλειά δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, να πληρώνονται φόροι και εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.