20 Δεκεμβρίου, 2018

Ομόφωνη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την εφαρμογή της Σαρία

Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε ομόφωνα την Ελλάδα για παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης καθώς και προσβολή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία εκδικάζοντας την υπόθεση Molla Sali κατά Ελλάδας, αναγνωρίζοντας με αυτόν το τρόπο το συνταγματικό δικαίωμα των ανθρώπων που ανήκουν στη μειονότητα της Θράκης να υπάγονται στα κοινά δικαστήρια και τον Αστικό Κώδικα και όχι σε ιεροδίκη και στους νόμους της "Σαρία" (θρησκευτικό δίκαιο της μουσουλμανικής κοινότητας).

Πρόκειται για μια απόφαση που έρχεται να αναδείξει ένα διαχρονικό πρόβλημα για το οποίο τόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις όσο και η ελληνική δικαιοσύνη, ακολουθούσαν μια τακτική που επέτρεπε την επιβολή της Σαρία "για το κοινό καλό" της μειονότητας ακόμα κι όταν ήταν ενάντια στη θέληση των μελών της και βέβαια συνδέοντας το με θέματα "θρησκευτικής ελευθερίας". Μόνο που από πουθενά δεν συνάγεται το ότι η θρησκευτική ελευθερία της μειονότητας σημαίνει αναπόδραστα και υποχρέωση υπαγωγής των μελών της στο μουσουλμανικό δίκαιο παρά τη θέλησή τους!

Το όλο θέμα και παρά τη πρόσφατη τροποποίηση νόμου («Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 1920/1991 (Α΄11), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α΄182-Ιαν 2018) που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες του Μουφτή, είναι σίγουρο ότι θα μας απασχολήσει εκ νέου καθώς δεν έχουμε πλήρη κατάργηση της Σαρία, όπως έχει προτείνει το Ποτάμι αλλά προαιρετική εφαρμογή της, κάτι που πρακτικά σε περιπτώσεις που σχετίζονται με θέματα ισότητας των φύλων και με το συμφέρον του παιδιού, θα δημιουργήσει προβλήματα καθώς τίθεται θέμα "συμβατότητας" του ίδιου του ιερού μουσουλμανικού δικαίου όπως τον εφαρμόζει ο δικαστής-Μουφτής με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας!