19 Απριλίου, 2019

Οι 27 θέσεις του Ποταμιού για την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση

Ποτάμι

1. Απαγόρευση χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών κομμάτων από ξένους παράγοντες.

2. Προστασία των εκλογικών διαδικασιών των κρατών μελών από κυβερνοεπιθέσεις και από προσπάθειες χειραγώγησης.

3. Απαλλαγή του Διαδικτύου από ρητορικές μίσους και βίας, με κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες.

4. Εποπτεία στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες για υπεράσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων με επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

5. Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, με προϋπολογισμό αντίστοιχο εκείνου των ΗΠΑ, χρηματοδοτούμενου από τον φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

6. Κοινές πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και των
μειονοτήτων.

7. Τριπλασιασμός των κονδυλίων για το Erasmus.

8. Κίνητρα για την κινητικότητα φοιτητών, καθηγητών, εργαζομένων για τη διάχυση της γνώσης και τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας.

9. Επέκταση του προγράμματος «Εγγύηση για τη νεολαία» για την αντιμετώπιση της νεανικής Ανεργίας.

10. Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανεργίας με προγράμματα κατάρτισης στα επαγγέλματα του μέλλοντος.

11. Ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με βάση το ΑΕΠ κάθε χώρας και πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες και αγαθά όσων βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

12. Ενιαίο ευρωπαϊκό αμυντικό δόγμα και ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας.

13. Ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής - ακτοφυλακής για πλήρη προστασία των συνόρων.

14. Αναβάθμιση της Ζώνης Σένγκεν με μέλη όσους εφαρμόζουν τον ενιαίο έλεγχο των συνόρων και την ενιαία πολιτική ασύλου.

15. Ενιαία Πολιτική Ασύλου με ίδιους κανόνες, σε όλα τα κράτη μέλη, για τη χορήγησή του.

16. Κατανομή των προσφύγων στα κράτη μέλη με βάση την αρχή της αλληλεγγύης και ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενσωμάτωσή τους.

17. Δεσμευτικές πολιτικές για την πλήρη απεξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον άνθρακα μέχρι το 2050.

18. Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου Κλιματικής Αλλαγής για τη χρηματοδότηση της οικολογικής μετάβασης.

19. Ευρωπαϊκή Υγειονομική Δύναμη για την ενίσχυση των ελέγχων στα τρόφιμα και μείωση στο μισό των φυτοφαρμάκων μέχρι το 2025.

20. Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με στόχους την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη μείωση
της σπατάλης των τροφίμων, την ηθική μεταχείριση των ζώων.

21. Ειδικοί δασμοί στην Ευρώπη προϊόντων εταιριών που δε συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς όρους, την προστασία των δεδομένων και τους φορολογικούς κανόνες.

22. Ισχυρός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, με Υπουργό Οικονομικών της Ευρωζώνης για πολλαπλασιασμό των κοινών επενδύσεων.

23. Ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής εγγύησης των καταθέσεων.

24. Προτίμηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες προμήθειες και προστασία των βιομηχανιών στρατηγικού χαρακτήρα, κατ’ αντιστοιχία των περιορισμών που θέτουν οι ανταγωνιστές της ΕΕ.

25. Σύγκλιση των εταιρικών φορολογικών συντελεστών για υγιέστερο ανταγωνισμό των κρατών μελών.

26. Φορολόγηση των πολυεθνικών εταιριών στις χώρες όπου παράγουν κέρδος και όχι σε φορολογικούς παραδείσους.

27. Συμβουλευτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Να δημιουργήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.