21 Αυγούστου, 2015

Οι πρωτοβουλίες του κ. Μιλόσοσκι

Τομέας Τουρκικών και Βαλκανικών Υποθέσεων

Πολλή προσοχή δόθηκε στις γραφικότητες του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και σήμερα Αντιπροέδρου της Βουλής της ΠΓΔΜ

Το Ποτάμι αντιπαρέρχεται τα δείγματα αυτά πολιτικής ανωριμότητας και καλεί τον πολιτικό κόσμο της χώρας αυτής να επιδείξει την υπευθυνότητα που θα οδηγήσει σύντομα στη λύση της μοναδικής εκκρεμότητας που χωρίζει τις δύο χώρες και στο άνοιγμα μιας εποχής συνεργασίας και φιλίας που θα συμβάλει στην εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή μας.

7 Aυγούστου 2015

Σχετικά