27 Ιουλίου, 2016

Ο Τομέας Άμυνας για τον πρόσφατο νόμο του ΥΠΕΘΑ

Τομέας Άμυνας

Πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος που αφορά τα θέματα δομής, λειτουργίας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το «Ποτάμι» προβληματίζεται με την πολιτική ηγεσία, η οποία δεν λειτουργεί προς την κατεύθυνση ενός μικρότερου, ευέλικτου αλλά αποτελεσματικότερου στρατού, που θα έχει λάβει υπόψη της τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Εκτιμούμε ότι αυτό οφείλεται στις αγκυλώσεις, τις συντεχνίες της στρατιωτικής και της ψηφοθηρικής νοοτροπίας της πολιτικής ηγεσίας.

Δεν είδαμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμένο κοστολογημένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων στις ΕΔ ,σε συνδυασμό με την αμυντική μας βιομηχανία που θα έχει στο πρόγραμμά του έστω σε πρώτη φάση κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα αναδιοργάνωσης, παρά μόνο κάποιες ευεργετικές ρυθμίσεις σε ομάδες στελεχών ενώ κάποιες άλλες αδικίες στελεχών έμειναν δυστυχώς στο «ψυγείο». Ως παράδειγμα αναφέρουμε, την μη εφαρμογή της «πλήρους διακλαδικότητας» σε όλους τους τομείς των Ενόπλων Δυνάμεων, αρχής γενησομένης από τον Α/ΓΕΕΘΑ.

Η ύπαρξη μόνιμου υφυπουργού ή γενικού γραμματέα στο ΥΠΕΘΑ, που να προέρχεται από τις τάξεις των ΕΔ, με καθορισμένη θητεία, υπερκομματικό, με θεσμικά κριτήρια επιλογής και με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, θα αποτελούσε μια λύση για τη συνέχεια των θεμάτων της Άμυνας που είναι σε εξέλιξη.

Η Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης περιουσίας των ΕΔ (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ), που έπρεπε να είχε γίνει χθες, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν διασφαλίζονται οι διαφανείς διαδικασίες επιλογής του διευθυντή της υπηρεσίας και του θεσμικού φορέα που θα αποφανθεί για την τελική έγκριση της σύμβασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Συμφωνούμε με τη σύσταση επίσημου συνδικαλιστικού φορέα στις ΕΔ, ο οποίος θα αναδεικνύει τα προβλήματα των στελεχών, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αυτά θα υποβόσκουν στο εσωτερικό του στρατεύματος.

Το θέμα των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) εκτιμούμε κύριοι της κυβέρνησης ότι θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος εκ νέου συνολικά…, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση που υπάρχει …! Αλλά δεν σας προβλημάτισε! Δυστυχώς ήρθε η ώρα ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώσει τα συνειδητά λάθη των πολιτικών επιλογών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ .

Η σύσταση της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ) αποτελεί ψηφοθηρικό εργαλείο του εκάστοτε υπουργού, δεδομένου ότι με την υπάρχουσα δομή είναι δυνατή η κάλυψη των εκτάκτων αναγκών των ΕΔ και γενικά του Δημόσιου Τομέα.

Ο νόμος δεν αναφέρεται σε μέτρα αναβάθμισης της εφεδρείας, που είναι πολύ σημαντικός πυλώνας στην αμυντική θωράκιση της χώρας.

Η σύσταση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α) είναι προς τη σωστή κατεύθυνση κυρίως για οικονομικούς λόγους, όμως δεν ρυθμίστηκε η ονομασία της σύμφωνα με την ιστορικότητα των σχολών ενοποίησης (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ) και δεν δόθηκε ο ανάλογος βαθμός εκκίνησης ως υπαξιωματικός (Επισμηνία), που δικαιολογημένα ζητούν τα στελέχη της αφού η σχολή τους αναβαθμίζεται σε ανώτερη.

Τέλος, θα θίξουμε για άλλη μία φορά την ανάγκη της άμεσης άρσης της διαχρονικής αδικίας, που υφίστανται μόνο οι μηχανικοί της ΠΑ προέλευσης ΣΙ,σε αντίθεση με τους συναδέλφους μηχανικούς του ΣΞ και του ΠΝ, εξαιτίας της ιδεοληπτικής εμμονής των διαχρονικών ηγεσιών της ΠΑ, με αποτέλεσμα να προκαλεί μόνο ζημιά στην ΠΑ –όπλο εξόχως τεχνικό που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε τεχνολογίες αιχμής –καθόσον εδώ και δεκαετίες είναι αντικίνητρο - παράλληλα εκτοπίζει οργανικά τους μηχανικούς ανώτερων και ανώτατων βαθμών από θέσεις αρμοδιότητας και διοίκησης σε τομείς ειδικότητάς τους χάριν οργανικής απορρόφησης αξιωματικών άλλης ειδικότητας.

Γνωρίζουμε τους συντεχνιακούς τους λόγους που δεν αίρεται, περισσότερο προβληματισμό και απαρέσκεια όμως προκαλεί το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση έδωσαν συνέχεια στο πρόβλημα αποφεύγοντας συνειδητά να αποδώσουν «ισονομία» και «δικαιοσύνη» που απορρέουν από το Σύνταγμα αφού αναγνώρισαν την άνιση μεταχείριση των μηχανικών έναντι των συναδέλφων ιπταμένων της ΠΑ κατά την διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Βουλή.

Οφείλετε κύριοι της κυβέρνησης να γνωρίζετε ότι τέτοια «ιδιοτροπία» δημιουργεί μόνο λειτουργικά προβλήματα στην ΠΑ, βάζει φρένο στην πρόοδο και στην εξέλιξή της και επιπλέον αφήνετε να διαιωνίζεται η νοοτροπία του «μόνο εμείς είμαστε» που είναι αντίθετη με το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας !

Θα περιμένουμε να δούμε τη συνέπειά σας ως προς την αδικία που αναγνωρίσατε και την αξιοπιστία σας ως προς αυτά που υποσχεθήκατε....