17 Οκτ, 2016

Να σταματήσουμε να είμαστε μάρτυρες του κράτους που αφήνει τους πολίτες στην τύχη τους

Νέοι του Ποταμιού - Κοινότητα Εργασίας

Η καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί βασική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε κράτους μέλους στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής.

Σήμερα, στην Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης της Φτώχειας μπορούμε με βεβαιότητα να εκφράσουμε τόσο την απογοήτευση όσο και την ανησυχία μας ότι η ΕΕ, όπως και η χώρα μας βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά από την επίτευξη των στόχων τους γι’ αυτό το μείζον κοινωνικό ζήτημα που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους.

Οικονομική κρίση, αδυναμία ανασυγκρότησης, υποβάθμιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας αποτελούν το φαύλο κύκλο που υπονομεύει την εξυγίανση του κοινωνικού συστήματος με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των νοικοκυριών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, των οικονομικά αδύνατων πολιτών για βασική ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και το διπλασιασμό του άστεγου πληθυσμού.

Το Ποτάμι καλεί γι’ ακόμη μια φορά την Κυβέρνηση να λάβει δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας, την εξασφάλιση του δικαιώματος για ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης, την υλοποίηση προγραμμάτων ανακούφισης των ατόμων που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας, την παροχή προσωρινής και μόνιμης κατοικίας στον άστεγο πληθυσμό, καθώς και την υποστήριξη των κοινωνικών ομάδων που ζουν κάτω από υποβαθμισμένες συνθήκες, όπως οι μετανάστες και τα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών.

Για να σταματήσουμε να είμαστε μάρτυρες του κράτους που αφήνει τους πολίτες στην τύχη τους, άνεργους, φτωχούς και ασθενείς…