27 Μαρτίου, 2017

Μόνο το Ποτάμι λέει καθαρές κουβέντες για την αξιολόγηση στο δημόσιο

Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το Ποτάμι είναι το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχους, άξονες και συγκεκριμένες δράσεις για την δημόσια διοίκηση. Στο σχέδιο αυτό η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου – και όχι απλά η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού – αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο. Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας και στο κράτος. Οι άξιοι και ικανοί άνθρωποι στο δημόσιο (οι οποίοι είναι πολλοί) υποφέρουν από τα φαινόμενα αναξιοκρατίας και πελατειασμού μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και δημοσιοϋπαλληλίας.

Αντί λοιπόν για την υποκριτική στάση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και τα μισόλογα της Νέας Δημοκρατίας, το Ποτάμι λέει ξεκάθαρα ότι: H αξιολόγηση πρέπει να ξεκινά από την αξιολόγηση του έργου κάθε διοικητικής μονάδας και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει. Το έργο της διοίκησης θα αξιολογείται σε σχέση με όσα η ίδια η υπηρεσία έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει στο ετήσιο σχέδιο δράσης που θα πρέπει να καταρτίζει. Το σχέδιο δράσης πρέπει να συνδέεται με τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας: δεν νοείται χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό δίχως λογοδοσία και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται βάσει του περιγράμματος της θέσης εργασίας τους. Κάθε υπάλληλος θα αξιολογείται, δηλαδή, όχι ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας του ή τις σπουδές που έκανε κάποτε, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά ως προς το έργο που παράγει σε σχέση με τον στόχο που έχει τεθεί. Υπάλληλος ο οποίος θα αξιολογείται ως ανεπαρκής για δύο συνεχόμενες φορές, και εφόσον έχουν ληφθεί οι δυνατές μέριμνες που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα, για να βελτιώσει την απόδοσή του χωρίς αποτέλεσμα, θα απομακρύνεται.

Δείτε τις θέσεις του Ποταμιού για την Δημόσια Διοίκηση εδώ.