6 Μαρτίου, 2019

Κανένα παιδί θύμα, κανένα παιδί θύτης bullying

Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας.

Από το 2011, το Υπουργείο Παιδείας έχει καθιερώσει την 6η Μαρτίου ως «Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο».

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) είναι ένα φαινόμενο που κερδίζει διαρκώς έδαφος στις μέρες μας και αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, υπάρχουν πολυπληθή κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο και τα θύματά του είναι μικρά παιδιά.

Παιδιά τα οποία υπόκεινται συστηματική, επαναλαμβανόμενη, εσκεμμένη και ανεπιθύμητη σωματική ή λεκτική βία, ή το συνδυασμό και των δύο, άνευ λόγου. Οι θύτες τους είναι συνήθως είτε συνομήλικοι, ή λίγα χρόνια μεγαλύτεροι συμμαθητές τους από το κοινό σχολικό τους περιβάλλον. Οι συνέπειες του bullying διόλου ευκαταφρόνητες μιας και μπορούν να διαταράξουν τη ψυχοσωματική υγεία των παιδιών, ακόμη και στην περίπτωση, που δεν υποστούν, οποιασδήποτε μορφής, άσκηση σωματικής βίας.

Η Πολιτεία θα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της για εντοπισμό και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, που σχετίζονται με τη νεανική εγκληματικότητα και να υιοθετήσει πολιτικές τόσο κατά του εκφοβισμού, όσο και για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης, παρέχοντας ολοκληρωμένη πρόληψη και ασφάλεια στα παιδιά.

Παράλληλα, η ενεργός εμπλοκή και συνεργασία με τους γονείς, εκπαιδευτικούς, εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η αλληλοϋποστήριξη και η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ όλων αυτών των φορέων μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, για το φαινόμενο του ενδοσχολικού εκφοβισμού και της βίας και τις επιπτώσεις του.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους πως η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων είναι εφικτή μόνο μέσα από τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, πάνω σε ένα πλαίσιο παράλληλων και αλληλένδετων δράσεων με στόχο την εξάλειψη της νεανικής παραβατικότητας και τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, όπου θα επικρατεί το αίσθημα ασφάλειας και θα προάγεται ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, η φιλία, η αποδοχή, και το ομαδικό πνεύμα.

Το Ποτάμι, από την ίδρυσή του, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του φαινομένου, έχει προτείνει δράσεις και μέτρα προς αυτή τη κατεύθυνση. Κάποια διαπιστώσαμε ότι ήδη έχουν υιοθετηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, όπως η θέσπιση εκπαιδευτικής εβδομάδας για τον σχολικό εκφοβισμό. Περιμένουμε τους αρμόδιους φορείς να υιοθετήσουν και τα υπόλοιπα.

Ο στόχος μας ως κοινωνία θα πρέπει να είναι ένας, “Κανένα παιδί θύμα, κανένα παιδί θύτης bullying”

Περισσότερα για το φαινόμενο του bullying και τις προτάσεις και δράσεις του Ποταμιού δείτε: bullying-Το Ποτάμι

1551797847596blob

Δείτε τη δράση των Νέων του Ποταμιού εδώ.