9 Δεκεμβρίου, 2016

Οι προτάσεις του Ποταμιού για την πάταξη της διαφθοράς

Ποτάμι
 • Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς με ουσιαστικές αρμοδιότητες.
 • Ανεξάρτητη Αρχή που θα έχει τα μέσα και τη νομοθετική εξουσιοδότηση να κάνει συγκεκριμένα πράγματα: π.χ.: αιφνιδιαστικούς ελέγχους, κατάσχεση τεκμηρίων.
 • Έλεγχος του πόθεν και όχι μόνο του έσχες των πολιτικών, των δικαστικών, των εφοριακών και όλων εκείνων που παίρνουν δουλειές από το κράτος.
 • Ριζική αποκάθαρση της νομοθεσίας από διατάξεις που δεν εφαρμόζονται (ρυθμιστική γκιλοτίνα).
 • Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης του κράτους να υπάρχει ένας τελικός νόμος ανά θέμα χωρίς παράθυρα και αστερίσκους.
 • Ενίσχυση της Ενιαίας Αρχής Προμηθειών και εφαρμογή ενιαίων κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες ομοειδών αγαθών και υπηρεσιών.
 • Ηλεκτρονική διασύνδεση των σωμάτων ελέγχου φόρων και εισφορών με τις υπηρεσίες επιβολής και είσπραξης προστίμων.
 • Δημιουργία ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας στα πρότυπα της Διαύγειας, στην οποία τα κόμματα θα αναρτούν έσοδα και έξοδα και θα δημοσιοποιούν στο τέλος του έτους τον οικονομικό απολογισμό τους.
 • Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της κυβέρνησης στα πρότυπα του αντίστοιχου κώδικα που έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με εξέταση δράσεων που έχει προτείνει η Διεθνής Διαφάνεια.
 • Διαφάνεια και αιφνιδιαστικοί συστηματικοί έλεγχοι σε τομείς υψηλού κινδύνου διαφθοράς, όπως η υγεία, η εθνική άμυνα, τα δημόσια έργα, η τοπική αυτοδιοίκηση.
 • Για όσους συναλλάσσονται με το δημόσιο (προμηθευτές, εργολάβοι) να δημοσιεύονται ανά τακτά διαστήματα στατιστικά στοιχεία που αφορούν:

- τα ποσά αναθέσεων ανά εργολάβο
- τα ομοειδή έργα μικρού budget στον ίδιο εργολάβο που μπορεί να υποκρύπτει κατάτμηση έργου για να περάσει κάτω από το ελεγκτικό ραντάρ
- τις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης σε πολύ μικρό διάστημα από την υπογραφή της
- τον έλεγχο για το αν το ποσό της επέκτασης της σύμβασης είναι ίσο με την έκπτωση που είχε κάνει ο εργολάβος επί του αρχικού budget (περίπτωση hot spot Χίου).

 • Δημιουργία ενός «ποινικού μητρώου» εταιρειών κατ’ αντιστοιχία με το ποινικό μητρώο ιδιωτών (σύσταση ΟΟΣΑ)
 • Δημιουργία ενός «Τειρεσία διαφθοράς», όπου θα καταγράφονται εταιρείες οι οποίες έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς.
 • Κάθε εταιρεία που θέλει να κατέβει σε διαγωνισμό θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο.
 • Τυποποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Δείτε την καμπάνια μας για τη διαφθορά εδώ.