15 Σεπτεμβρίου, 2017

Η περιφέρεια Αττικής είχε από το 2014 τους πόρους για αντιμετώπιση περιστατικών μόλυνσης

Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020 προέβλεπε ποσό 155.546.875€ για την εφαρμογή δράσεων στον άξονα προτεραιότητας 6, στον οποίο περιλαμβάνονται και δράσεις για τη «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορούσαν να ενταχθούν παρεμβάσεις στον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας μόλυνσης από στερεούς και υγρούς ρυπαντές (πχ υδρογονάνθρακες). Μοναδικός δικαιούχος του Προγράμματος ορίστηκε με απόφαση της Πρώτης Επιτροπής Παρακολούθησης, τον Ιούλιο 2014, η Περιφέρεια Αττικής.

Στο ίδιο πρόγραμμα προβλεπόταν επίσης, η δυνατότητα αγοράς συστημάτων άμεσης παρέμβασης για τον καθαρισμό των θαλάσσιων περιοχών των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής. Εάν η Περιφέρεια προχωρούσε εγκαίρως στην αξιοποίηση του προγράμματος, θα μπορούσε να δημιουργηθεί σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών με βάση τα συστήματα καθαρισμού, που θα εξασφάλιζαν οι παράκτιοι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής με τους πόρους του Προγράμματος. Από τα μαύρα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα στις παραλίες της Αττικής, είναι φανερό ότι η ΣΥΡΙΖΑϊκή ανικανότητα δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και της περιφέρειας.