27 Ιουνίου, 2019

Η αθλητική διακυβέρνηση και η χειραγώγηση αγώνων στο στόχαστρο του Συμβουλίου της Ευρώπης

Γιώργος Μαυρωτάς

Η σημερινή συνεδρίαση της Υπο-επιτροπής για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης υπό την προεδρία του Γ. Μαυρωτά

Κατά τη διάρκεια του Γ’ μέρους της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο ο Γιώργος Μαυρωτάς στην τελευταία Προεδρία του στην Υπο-επιτροπή για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, έθεσε τις μελλοντικές προτεραιότητες της με βάση τις εκθέσεις που είναι σε εξέλιξη και τις προτεραιότητες του Συμβουλίου. 

Στα θέματα Εκπαίδευσης η έκθεση για τις απειλές στην ακαδημαϊκή ελευθερία και αυτονομία στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης είναι σε εξέλιξη. Στα θέματα νεολαίας έχει ήδη δρομολογηθεί η έκθεση για την ενδυνάμωση του ρόλου των νέων στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων. Στα θέματα αθλητισμού δύο σημαντικές εκθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας σε συνέχεια προηγούμενων ψηφισμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης: Η πρώτη με τίτλο «Διακυβέρνηση και δεοντολογία στο ποδόσφαιρο: δουλειές ή αξίες;» προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2020 και στη δεύτερη με τίτλο «Ώρα για δράση: Η Ευρωπαϊκή πολιτική απάντηση απέναντι στην χειραγώγηση αθλητικών αγώνων» έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες επαφές με φορείς όπως διεθνείς ομοσπονδίες (IOC, FIFA, UEFA, FIBA). 

Επίσης, τέθηκαν άλλα θέματα που πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών εκθέσεων στην εκπαίδευση όπως ο ρόλος των δασκάλων στην νέα εποχή της πληροφορίας και τεχνολογίας καθώς και η ιδέα για ένα Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο διδασκαλίας της Ιστορίας. Για τη νεολαία, η πιο ενεργή συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας στην οικοδόμηση μιας δημοκρατίας για όλους είναι ένα από τα στοιχήματα της εποχής. Τέλος, για τον αθλητισμό η προσοχή φαίνεται να κατευθύνεται στην προστασία των δικαιωμάτων στο χώρο του αθλητισμού καθώς και σε μια όσο το δυνατό κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στα νέα δεδομένα που παρουσιάζονται στον χώρο του παγκοσμιοποιημένου αθλητισμού, με βάση τις αρχές και αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης.