8 Ιουλίου, 2014

Γιούνκερ: «Είμαι υπερήφανος για την Ελλάδα. Αντιστάθηκα στην έξοδό της από την ζώνη του Ευρώ. Ήμουν δικηγόρος υπεράσπισής της»

Ποτάμι

Το Ποτάμι κρίνει θετικά την παρουσία και τις απαντήσεις του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη σημερινή συνεδρίαση της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρουσίασε τις προτεραιότητές του για την Προεδρία της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης επισημαίνει τη μεγάλη σημασία ανάδειξης Προέδρου μέσω της διαδικασίας που επίμονα προώθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ποτάμι κρίνει θετικά την παρουσία και τις απαντήσεις του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη σημερινή συνεδρίαση της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρουσίασε τις προτεραιότητές του για την Προεδρία της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης επισημαίνει τη μεγάλη σημασία ανάδειξης Προέδρου μέσω της διαδικασίας που επίμονα προώθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στις παρεμβάσεις τους επεσήμαναν ότι θα υποστηρίξουν ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάποιον που είναι έτοιμος να αναλάβει τις μεγάλες προκλήσεις στην Ευρώπη και θα εργάζεται για την Ευρώπη του αύριο που όλοι χρειαζόμαστε.

Πρέπει τόνισαν να δημιουργήσουμε «Μια νέα προοπτική για την Ευρώπη» και να “ακούσουμε“ τους Ευρωπαίους Πολίτες.
Πρέπει ο μελλοντικός πρόεδρος της Επιτροπής να δεσμευτεί για πολιτικές που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών που έχουν υποφέρει περισσότερο από την ύφεση και τη λιτότητα και να δεσμευτεί για την προώθηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης, την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανισότητας και της ανεργίας - ιδιαίτερα μεταξύ των νέων - και την ενίσχυση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει ακόμα να δεσμευτεί να κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική, πιο διαφανή και πιο υπεύθυνη για τους πολίτες καθώς και η επιλογή των νέων Επιτροπών θα πρέπει να αντανακλά τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η τρόικα που επέβαλε αυστηρά μέτρα λιτότητας στις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση πρέπει να αντικατασταθεί γρήγορα από ένα όργανο που θα έχει ουσιαστικότερη δημοκρατική νομιμοποίηση..

Ο κ. Κύρκος που μίλησε εκ μέρους της Ομάδας του S&D αναφερόμενος στους νέους και ειδικότερα στους άνεργους που παρακολουθούν με καχυποψία και εχθρότητα τις διαδικασίες ρώτησε τον κ. Γιούνκερ τι συγκεκριμένα μέτρα θα προτείνει για την κάμψη της ανεργίας τους, της μακράς διάρκειας ανεργίας αλλά και για την ουσιαστική προστασία των νέων εργαζομένων από την εκμετάλλευση. Ο υποψήφιος Πρόεδρος απαντώντας στον ευρωβουλευτή του Ποταμιού τόνισε ότι ο ίδιος αλλά και η Ευρωπαϊκή Ευρώπη οφείλει να κάνει τα πάντα ώστε στο τέλος της πενταετούς θητείας της να παρουσιάσει αισθητή βελτίωση της ανεργίας. Η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο επεσήμανε μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, γιατί είναι στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών, θα κάνουν όμως ότι είναι δυνατόν για να υπάρξουν γόνιμες ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον οι ευρωβουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Γραμματικάκης και Μίλτος Κύρκος ως Μέλη των Επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού, Πολιτικών Ελευθεριών, Πολιτισμού και Παιδείας και Περιβάλλοντος, στις συζητήσεις της Ομάδας έθεσαν και τρία επιπλέον θέματα σχετικά με την Ελλάδα. Το ένα αφορά στο πρόβλημα της μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι η νέα Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, η οποία να διασφαλίζει την ακεραιότητα των συνόρων της Ευρώπης, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της ασφάλειας των ευάλωτων μεταναστών. Χρειάζεται μια συνεκτική ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική που θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη θετική συμβολή που οι μετανάστες έχουν στην Ευρωπαϊκή Οικονομία.

Το δεύτερο αφορά στο ζήτημα της καλύτερης διαχείρισης που θα μπορούσε να κάνει η νέα Επιτροπή αξιοποιώντας τον τεράστιο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Πλούτο και το Τουριστικό προϊόν της για να δημιουργήσει περισσότερες νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος με δεδομένη τη γεωγραφική θέση και την απομόνωση των μικρών νησιών έθεσαν το ερώτημα με ποιες δράσεις οικονομικής εξομάλυνσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να τα ενισχύσει ώστε να γίνει βιώσιμη η ζωή των μόνιμων κατοίκων τους.

Ο κ. Γιούνκερ στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει ως στόχο για τη νέα Επιτροπή:

  • να θέσει τις πολιτικές που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τόνισε ότι θα εισηγηθεί ότι στο μέλλον κάθε πρόγραμμα οικονομικής στήριξης και μεταρρυθμίσεων να αξιολογείται όχι μόνο σε ότι αφορά την οικονομική του βιωσιμότητα, αλλά ταυτόχρονα να αξιολογείται και σε σχέση με τις κοινωνικές επιπτώσεις που αυτό θα επιφέρει.
  • να μεταρρυθμίσει και να αναδιοργανώσει την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης σε μια νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση.- υπό την Προεδρία του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαπραγματευτεί μια λογική και ισοζυγισμένη Εμπορική Συνθήκη με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
  • να συνεχίσει την μεταρρύθμιση της νομισματικής ένωσης, λαμβάνοντας υπόψιν την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης.
  • να εργαστεί για μια δίκαιη συμφωνία με την Βρετανία. Μια συμφωνία η οποία θα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει στην Ευρωζώνη να ολοκληρωθεί περαιτέρω

Αναφερόμενος ειδικά στην Ελλάδα ο κ. Γιούνκερ είπε ότι αντιστάθηκε στην έξοδό της από την ζώνη του Ευρώ και ότι είναι υπερήφανος για την Ελλάδα γιατί ήταν δικηγόρος υπεράσπισής της.

Πρέπει επεσήμανε να αντικαταστήσουμε την Τροϊκα με άλλο όργανο που θα έχει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση.
Ίσως κάποια στιγμή τόνισε να γράψω την ιστορία της κρίσης του Ευρώ. Η Ευρώπη χωρίς Ευρώ θα ζούσε έναν «πόλεμο».

8 Ιουλίου 2014

Σχετικά