27 Ιουνίου, 2014

Αν υπήρχε ένα είδος συνεργασίας, όπως επιθυμεί το Ποτάμι, τα πράγματα του πολιτικού κόσμου θα ήταν πολύ καλύτερα

Γιώργος Γραμματικάκης

"Το Ευρωκοινοβούλιο είναι δημοκρατικός θεσμός, γι' αυτό και οι αποφάσεις του έχουν σημασία"

Σχετικά