18 Μαρτίου, 2019

Γιατί είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι

Κωνσταντίνος Καλαφατάκης

Η ίδρυση του ΠΟΤΑΜΙΟΥ υπήρξε για εμένα έναυσμα ενεργούς ενασχόλησης με την πολιτική. Για πρώτη φορά ξεκινούσε συστηματικά μία προσπάθεια εμπλοκής στα Κοινά ανθρώπων που ήταν επαγγελματίες, αλλά όχι της πολιτικής. Μηχανικοί, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, νομικοί, επιστήμονες, ιατροί, καλλιτέχνες, οικονομολόγοι ένωσαν τις δυνάμεις τους, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, ώστε να εκφράσουν ένα νέο πνεύμα στην πολιτική. Ότι για να είσαι χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο, πρέπει να υπερβαίνεις τις μικροκομματικές σκοπιμότητες, να μεταφράζεις τις ανάγκες στη χώρας σε ρεαλιστικούς στόχους, και να καταρτίζεις αξιόπιστα σχέδια επίτευξης των στόχων αυτών.

Η συμμετοχή μου στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΠΟΤΑΜΙΟΥ επιδιώκει να αναδείξει τρεις βασικές πτυχές της επιδιωκόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τρεις κρίσιμες πτυχές για το μέλλον και την ευημερία της Ευρώπης:

  1. την πανευρωπαϊκή ανάγκη μεταρρύθμισης των δημόσιων συστημάτων υγείας με στόχο την οικονομική τους βιωσιμότητα παράλληλα με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόληψης και περίθαλψης,
  2. την καλύτερη διασύνδεση κέντρων όμορων ερευνητικών πεδίων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, στην κατεύθυνση της μετάδοσης και ομογενοποίησης των ερευνητικών τους μεθοδολογιών, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της ερευνητικής διαδικασίας, με έμφαση στη διασύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας,
  3. την αναβάθμιση της ελληνικού ακαδημαϊκού έργου, μέσα από την εναρμόνιση πολλών προγραμμάτων σπουδών με τα αντίστοιχα των κορυφαίων ιδρυμάτων της ηπείρου, καθώς και την προώθηση φιλόδοξων ερευνητικών έργων και κοινών εκπαιδευτικών δράσεων μεταξύ ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων.