5 Ιούλιος, 2017

Έρευνα ανίχνευσης στάσεων σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας

Ινστιτούτο Π² - Πρόοδος στην Πράξη

Τα αποτελέσματα της έρευνας όπως παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Π² και του Δικτύου