17 Μάι, 2019

Εμείς στο ΠΟΤΑΜΙ… νο 02

Σταύρος Μ. Θεοδωράκης

Εμείς στο ΠΟΤΑΜΙ υποστηρίζουμε χωρίς αστερίσκους, χωρίς δισταγμούς χωρίς επιφυλάξεις την Ευρωπαϊκή πορεία της Χώρας. Τολμάμε και δηλώνουμε χωρίς υπεκφυγές πως συμφωνούμε να χρεωθούμε το κόστος για να πιστωθούμε το όφελος από τη συμμετοχή μας στη ζώνη του Ευρώ. Πως υποστηρίζουμε την προοπτική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προς μία λειτουργική Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εμείς στο ΠΟΤΑΜΙ δεν παύουμε να διατυμπανίζουμε πως αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πως η οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ενότητας αποτελεί ένα τολμηρό και μακρόπνοο σχέδιο, πως έχει οικοδομηθεί μια μοναδική Ένωση με κοινά θεσμικά όργανα και ισχυρές αξίες, μια κοινότητα ειρήνης, ελευθερίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, μια σημαντική οικονομική δύναμη με ασύγκριτα επίπεδα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας.

Εμείς στο ΠΟΤΑΜΙ ξέρουμε πως η ευρωπαϊκή ενότητα ξεκίνησε 60 χρόνια πριν σαν ένα όραμα λίγων και μετουσιώθηκε σε ελπίδα των πολλών, πως μετά την τραγωδία των δύο παγκοσμίων πολέμων, σήμερα είμαστε ενωμένοι και δυνατότεροι, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε μια διευρυμένη Ένωση που έχει ξεπεράσει τις παλιές διαφορές. Αναγνωρίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της, είναι όμως αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, και να προσφέρει στους πολίτες της ασφάλεια, αλλά και νέες ευκαιρίες.

Εμείς στο ΠΟΤΑΜΙ χαιρετίζουμε την απόφαση των Ευρωπαϊκών Κρατών να καταστήσουν την Ένωση ισχυρότερη και πιο ανθεκτική, μέσα από ακόμα μεγαλύτερη ενότητα και αλληλεγγύη. Την απόφασή τους να προχωρούν ενωμένα, με διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται, αλλά πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, τηρώντας τις Συνθήκες και διατηρώντας πάντα ανοιχτή την πόρτα σε εκείνους που θα θελήσουν να συμμετάσχουν αργότερα, γιατί η Ένωση είναι ενιαία και αδιαίρετη.

Εμείς στο ΠΟΤΑΜΙ στηρίζουμε και θα αγωνιστούμε να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες που συμφώνησαν να καταβάλουν τα Ευρωπαϊκά Κράτη για να υλοποιήσουν:

Μια Ευρώπη αποφασισμένη να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, αποφασισμένη να προστατέψει τα σύνορά της εφαρμόζοντας παράλληλα μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται τα διεθνή πρότυπα.
Μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη, που θα δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης.
Μια Ένωση με ισχυρή, διασυνδεδεμένη και εξελισσόμενη ενιαία αγορά που θα ενσωματώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις, και με σταθερό και ισχυρό ενιαίο νόμισμα θα διανοίγει οδούς ανάπτυξης, συνοχής, ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και συναλλαγών.
- Μια Ένωση που θα προωθεί τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα εργάζεται για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπου οι οικονομίες θα συγκλίνουν και ο ενεργειακός εφοδιασμός θα διασφαλίζεται και θα είναι οικονομικά προσιτός.
- Μια κοινωνική Ευρώπη, που θα εδράζεται στη βιώσιμη μεγέθυνση, θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο αλλά και τη συνοχή και τη σύγκλιση, ενώ θα προστατεύει παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς.
- Μια Ένωση που θα λαμβάνει υπόψη της την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, που θα προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους.
- Μια Ένωση που θα μάχεται την ανεργία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια, όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την ήπειρο.
- Μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία
- Μια ισχυρότερη Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή, που θα διευρύνει τις υφιστάμενες εταιρικές σχέσεις, θα οικοδομεί νέες, και θα προάγει τη σταθερότητα και την ευημερία στην άμεση γειτονία της ανατολικά και νότια, αλλά και στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και παγκοσμίως.
- Μια Ένωση έτοιμη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να συνδράμει για τη δημιουργία μιας περισσότερο ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανίας, που θα δεσμεύεται να ενισχύει την κοινή της ασφάλεια και άμυνα, σε συνεργασία και συμπληρωματικά με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τις νομικές δεσμεύσεις.
- Μια Ένωση που θα συμμετέχει ενεργά στα Ηνωμένα Έθνη και θα προστατεύει ένα πολυμερές σύστημα που θα βασίζεται σε κανόνες, θα είναι υπερήφανη για τις αξίες της και θα προστατεύει τους πολίτες της, θα προωθεί το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο καθώς και μια θετική παγκόσμια πολιτική για το κλίμα.

(Το κείμενο είναι βασισμένο στη διακήρυξη της Ρώμης για τα 60 χρόνια της Ε.Ε. διακήρυξη που, ως Ευρωπαίο, με κάνει υπερήφανο.)

* Ο Σταύρος Μ. Θεοδωράκης είναι πολιτικός μηχανικός και στέλεχος του Ποταμιού.

Πηγή: metarithmisi.liberal.gr