Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής