30 Δεκεμβρίου, 2015

Αρκετά με την εσκεμμένη ενοχοποίηση της Ελλάδας

Ποτάμι

Ο πολιτικός κόσμος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλό είναι να επιδεικνύει κυρίως σοβαρότητα αλλά και κατανόηση όταν προβαίνει σε δηλώσεις για το προσφυγικό αλλά και για την κατάσταση των συνόρων της Ελλάδας.

Οι δηλώσεις του κ. Βέμπερ ταυτίζονται με εκείνες ακραίων λαϊκιστών που αναδεικνύουν αποδιοπομπαίους τράγους για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης χωρίς να εξυπηρετούν το συμφέρον της ΕΕ.

Αρκετά με την εσκεμμένη ενοχοποίηση της Ελλάδας που, παράλληλα με τη δεινή οικονομική κρίση που τη μαστίζει, υφίσταται το κολοσσιαίο βάρος των κυμάτων μεταναστών και προσφύγων που καταφθάνουν στα θαλάσσια σύνορα της. Έχει έρθει πλέον η στιγμή να υπάρξει ουσιαστική και όχι εικονική εταιρική αλληλεγγύη και να πάψουν οι, επικίνδυνες για την ευρωπαϊκή συνοχή, δηλώσεις.