20 Φεβρουάριος, 2016

Βιώσιμη Ανάπτυξη για Όλους

Κοινότητες Νέων του Ποταμιού

Κείμενο της κοινότητας Κοινωνικής Δικαιοσύνης των Νέων του Ποταμιού, με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Οι προκλήσεις της γενιάς μας στον 21ο αιώνα, επιτάσσουν την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών στη συνετή κατανάλωση και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.

Η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα εμπόδια πρόσβασης σε καθαρό νερό, γη και αέρα καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία, μεταξύ κυβερνήσεων, βιομηχανίας, κοινωνικών εταίρων και έρευνας για στροφή στην αειφόρο περιβαλλοντική ανάπτυξη, πράσινη εκπαίδευση και καταμερισμό ίσων ευκαιριών στην αξιοπρεπή εργασία.

Τη στιγμή που η Ευρώπη, μουδιασμένη, βιώνει τις συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, την αυξημένη ροή προσφύγων και μεταναστών με ταυτόχρονη αμφισβήτηση θεμελιωδών πυλώνων της ίδρυσής της, τα οφέλη μιας βιώσιμης ανάπτυξης και όχι απλώς μεγέθυνσης, έχει πολλαπλά ανταποδοτικά οφέλη για τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει και προληπτικά στην αντιμετώπιση της μετακίνησης πληθυσμών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών από τα κράτη που στο άμεσο μέλλον θα αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο.

Στην Ελλάδα, το ίδιο το Κράτος οφείλει να παρέχει κίνητρα σε ιδιωτικούς φορείς για βιώσιμη ανάπτυξη, να μην εστιάζει μόνο στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων για φορολογική εκμετάλλευση, αλλά να προβεί και αυτό σε πράσινες επενδύσεις, με αύξηση των κοινωνικών οφελών και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια πρόταση είναι, να υπάρξει ενργειακή αυτονομία του τόπου, στον οποίο θα πραγματοποιούνται αυτές οι επενδύσεις.

Επιπλέον, η εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού στην πράσινη εργασία, θα εξαλείψει το φόβο για μείωση θέσεων εργασίας λόγω της μετάβασης, θα γεφυρώσει το χάσμα δεξιοτήτων και θα προωθήσει την κινητικότητά του.

Σε έναν πλανήτη με περιορισμένους πόρους, η γενιά μας οφείλει όχι μόνο να αφήσει το στίγμα της, αλλά κυρίως να ξεπεράσει φαύλες πρακτικές και πολιτικές του παρελθόντος, να μειώσει τις ανισότητες και να εξαλείψει αποτελεσματικά τη φτώχεια με γνώμονα όχι μόνο την κάλυψη των δικών της αναγκών, αλλά και των γενεών που θα έρθουν.