13 Φεβρουαρίου, 2018

Τοπικά Συμβούλια Νέων: Μια δεύτερη ευκαιρία

Τάσος Παππάς

Το 2008 είχαν συγκροτηθεί τα Τοπικά Συμβούλια Νέων(ΤΟ.ΣΥ.Ν.). Τα ΤΟ.ΣΥ.Ν. συγκροτήθηκαν μεν δεν υποστηρίχθηκαν δε δυναμικά από τους δήμους και τις τοπικές κοινότητες.

Σταδιακά απαξιώθηκε ο ρόλος τους, ενώ η Γραμματεία Νέας Γενιάς αδιαφόρησε για το μέλλον τους και την περαιτέρω συμμετοχή των νέων μέσα στους δήμους. Τα ΤΟ.ΣΥ.Ν. συγκροτήθηκαν με σκοπό να προωθήσουν την κοινωνική προσφορά των νέων μέσω του εθελοντισμού και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, να συμβάλλουν με την δράση τους στην ανάπτυξη του πολιτισμού και του αθλητισμού, να ενισχύσουν την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίηση τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, να διοργανώνουν ημερίδες, εκθέσεις και λοιπές εκδηλώσεις.

Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Το ερώτημα που τίθεται σήμερα (10 χρόνια μετά την ίδρυση τους) είναι αν αυτά τα συμβούλια αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Κατά την γνώμη μου Ναι- αξίζουν αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να επανασυσταθούν και να γίνει ένας ολοκληρωτικός επανασχεδιασμός τους. Το 2013 είχε γίνει μια δημόσια διαβούλευση από την Γραμματεία Νέας Γενιάς με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα με την μέχρι τότε λειτουργία τους, αλλά και να προταθούν νέες θέσεις που θα τεκμηρίωναν με τον καλύτερο τρόπο και το σλόγκαν της διαβούλευσης «μεγαλώνουμε - αλλάζουμε».

Η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στην διαβούλευση ήταν υπέρ της άποψης τα ΤΟ.ΣΥ.Ν. να μπορούν να δίνουν έναν «Δημοτικό Σύμβουλο Νέας Γενιάς», δηλαδή ο πρόεδρος(ή ο αναπληρωτής πρόεδρος) των ΤΟ.ΣΥ.Ν. να μπορεί να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. του οικείου Δήμου με δικαίωμα γνώμης( ή και ψήφου) όταν η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης προβλέπει θέματα που αφορούν τη νέα γενιά, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

Επίσης, είναι αναγκαίο μέσα από αυτά τα συμβούλια να προκύψει ένα πρόγραμμα κινητικότητας των νέων σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για θέματα που σχετίζονται με την θέση των δήμων στην Ε.Ε., την νέα-καινοτόμα επιχειρηματικότητα, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και την αγροτική παραγωγή.

Για να συνοψίσω, πιστεύω πως τα ΤΟ.ΣΥ.Ν. μπορούν να αποτελέσουν έναν σημαντικό προθάλαμο για τους νέους σε θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να αναπτύξουν μια παιδεία-κουλτούρα όπου ο Δήμος δεν θα είναι ένας ακόμη φορέας του δημοσίου τομέα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός.

* Ο Τάσος Παππάς είναι μέλος της ΜΕΣΥΑ

Σχετικά