3 Ιουλίου, 2017

Τολµηρές αποφάσεις χωρίς δεξιές ή αριστερές παρωπίδες

Γιάννα Παναγοπούλου

Είµαστε η µοναδική χώρα, η οποία σε 195 χρόνια έχει πτωχεύσει επτά φορές. Τα τελευταία µάλιστα 40 χρόνια πέρασαν από την Ελλάδα (επιδοτήσεις, δάνεια κλπ) 1.260 δις ευρώ περίπου, για να αναδιαρθρωθεί, να µετασχηµατιστεί θεσµικά, να µεταρρυθµίσει τις παραγωγικές δοµές της και να αναπτυχθεί. Μόνον για την αναδιάρθρωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας της, πήρε 110 δις ευρώ επιδοτήσεις από την ΕΕ, από τις αρχές του 2000. Δυστυχώς όµως και πάλι χρεοκόπησε.

Αντί η Ελλάδα να μετεξελιχθεί σε µία σύγχρονη δυτικού τύπου ευρωπαϊκή χώρα, µετατράπηκε βαθµιαία από παραγωγική σε καταναλωτική κοινωνία, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να επιβιώσει χωρίς την ανάγκη δανεισµού. Ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα ήταν προσανατολισµένο στον κρατικισµό και στη διαχείριση των επιδοτήσεων προς τις κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις. Δεν προσπαθήσαµε να γίνουµε ανταγωνιστικοί και σήµερα οι εξαγωγές µας είναι 25 δις ενώ οι εισαγωγές µας 43 δις. Αν µάλιστα δεν ήταν η ναυτιλία και ο τουρισµός να ισοσκελίσουν κάπως το ισοζύγιο, η Ελλάδα θα ήταν σε πολύ χειρότερη θέση.

Είναι εποµένως εθνική ανάγκη και µονόδροµος η χώρα να εκπονήσει και να συµφωνήσει σε ένα µεταρρυθµιστικό – αναπτυξιακό πρόγραµµα επανεκκίνησης της οικονοµίας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας.

Χρειαζόµαστε σταθερό φορολογικό σύστηµα, απλούστευση των διαδικασιών, µείωση της γραφειοκρατίας, ταχεία απονοµή δικαιοσύνης, ενίσχυση της καινοτοµίας. Να γίνουµε ανταγωνιστικοί και δηµιουργικοί, να µάθουµε να παράγουµε πλούτο για να µπορούµε να τον αναδιανέµουµε δίκαια. Η αποδαιµονοποίηση του ιδιωτικού τοµέα, της επιχειρηµατικότητας και του κέρδους, είναι αναγκαία συνθήκη. Το έπραξε ακόµα και ο ακροαριστερός Πρόεδρος του Ισηµερινού Κορέα, στην Ελλάδα των εθνολαϊκιστών ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι ακόµα ταµπού.

Μα πάνω από όλα πολιτικό σύστηµα και πολίτες πρέπει να αλλάξουµε νοοτροπία. Νοµίζουµε ότι µπορούµε να αλλάξουµε την Ευρώπη και τον κόσµο ολόκληρο, αλλά δεν µπορούµε να αλλάξουµε ούτε τον κακό µας εαυτό, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε και να εφαρµόσουµε ένα πλαίσιο κανόνων που θα γίνονται σεβαστοί από όλους.

Τώρα λοιπόν που και η «αριστερή» χρυσόσκονη διαλύθηκε, η υπερφορολόγηση δεν µπορεί να είναι η απάντηση. Είναι επιβεβληµένο να υπάρξει άλλη πολιτική. Τολµηρές αποφάσεις χωρίς δεξιές ή αριστερές παρωπίδες.

* Η Γιάννα Παναγοπούλου είναι μέλος του Πολιτικού συμβουλίου και υπεύθυνη του τομέα Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας

Πηγή: karfitsa.gr