15 Απριλίου, 2015

Το ζήτημα της ασφάλειας του νέου πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου της Τουρκίας θέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Μίλτος Κύρκος

Μίλτος Κύρκος

Η Τουρκία ξεκίνησε στις 14 Απριλίου στην περιοχή Ακούγιου που βρίσκεται στα Μικρασιατικά παράλια την κατασκευή του πρώτου της πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι 4 αντιδραστήρες του σταθμού αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2020. Πολλοί φορείς στην Τουρκία αλλά και σε γειτονικές χώρες έχουν επισημάνει ότι η κατασκευή πυρηνικών σταθμών σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, κυριολεκτικά πάνω από ενεργό σεισμογενές ρήγμα, θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ευρύτερη περιοχή.

Με δεδομένα τα παραπάνω ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού με την ερώτηση που κατέθεσε ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων σε ιδιαίτερα σεισμογενείς περιοχές κοντά στα ευρωπαϊκά σύνορα
  • Αν η Τουρκία ως υποψήφια χώρα, έχει εναρμονίσει τη νομοθεσία της με όλο το κεκτημένο για την πυρηνική ενέργεια συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, όπως είναι υποχρεωμένη να πράξει.

Τέλος, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές η χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας ως πηγής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να βασίζεται στην ικανότητα της κάθε χώρας να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και διασφαλίσεων κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής μιας πυρηνικής εγκατάστασης. Πληροί η Τουρκία αυτές τις προϋποθέσεις;

15 Απριλίου 2015