8 Μαρτίου, 2017

To τρολ

Ποτάμι

#ZounAnamesaMas

Δείτε τα προηγούμενα βίντεο της καμπάνιας:
Ο ψεκασμένος
Η πολιτικάντισσα
Το φασιστάκι