31 Οκτωβρίου, 2017

Το Ποτάμι στο πανελλήνιο συνέδριο αιρετών γυναικών

Ποτάμι

Στο πανελλήνιο συνέδριο αιρετών γυναικών με θέμα «Ισότητα στην Αυτοδιοίκηση» εκπροσώπησε το Ποτάμι η Έφη Στεφοπούλου, υπεύθυνη του τομέα δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Η Έφη Στεφοπούλου μετέφερε τις ευχές του Σταύρου Θεοδωράκη για ευόδωση των εργασιών του συνεδρίου και επισήμανε ότι δεν μιλάμε πια για ισότητα των γυναικών.

Oι γυναίκες είναι ίσες με τους άντρες από κάθε άποψη: ικανοτήτων, δεξιοτήτων κλπ. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές. Γιατί δεν υπάρχει ισότητα, αν δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών. Η Έφη Στεφοπούλου στάθηκε ειδικότερα σε τρία σημεία, λέγοντας ότι:
1. Δεν αρκούν τα ευχολόγια. Απαιτείται μια συγκεκριμένη και ρητά διατυπωμένη δημόσια πολιτική για την ισότητα των ευκαιριών. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές απαιτεί θεσμική υποστήριξη: η ανάλυση επιπτώσεων κάθε ρυθμιστικού κειμένου (είτε είναι νόμος, είτε υπουργική απόφαση είτε κανονιστική απόφαση της περιφέρειας) θα πρέπει να περιλαμβάνει και την οπτική της διάστασης του φύλου.
2. Η δημιουργία ολοκληρωμένης πολιτικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές απαιτεί συνεργασία μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων μερών, απαιτεί στατιστικά στοιχεία σαφή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα στοιχεία διεθνώς, απαιτεί παρακολούθηση και αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων δεικτών. Σημαντικά είναι, επίσης, τα δίκτυα υποστήριξης αυτής της δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών επιχειρηματιών οι οποίες λειτουργούν ως «ρόλοι πρότυπα» για την εξουδετέρωση των όποιων αρνητικών στερεοτύπων.
3. Χρειαζόμαστε μια δημόσια πολιτική που θα ευαισθητοποιεί τον κόσμο και τα κέντρα λήψης αποφάσεων σχετικά με τις παγίδες που μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα όταν ξεκινά μια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κλείνοντας, η Έφη Στεφοπούλου είπε ότι το Ποτάμι, έχει καταθέσει πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο για τον τρόπο διαμόρφωσης και εφαρμογής καλά δομημένων προτάσεων πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Έφη Στεφοπούλου κάλεσε τις προοδευτικές αιρετές γυναίκες της αυτοδιοίκησης να συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάδειξης αρχηγού στον νέο προοδευτικό φορέα που θα λάβουν χώρα στις 12 Νοεμβρίου.

* Η Έφη Στεφοπούλου είναι υπεύθυνη του τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και μέλος της ΜΕΣΥΑ.